Şirket Kültürü

Vizyon

Askeri ve endüstriyel sistemlere yönelik yüksek teknoloji kazandırmak, kazandırılan teknolojiyi ülke ihtiyaçlarına adapte ederek dışa bağımlılığı azaltmak, ülkemizde sistem entegrasyonu, sistem bakım mühendisliği konularında bakım - yazılım standartlarının oluşturulması ve yerleştirilmesinde öncülük etmek, faaliyet alanı içindeki en son teknolojiyi özümseyerek bu husustaki gerekli teknoloji transferini gerçekleştirmek, sektörde bu güne kadar uygulama imkanı yaratılamayan projelerin yurt içinde yapılmasını sağlamaktır.

Misyon

Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde daima dürüst davranmak, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, tüm personeli eğitmek, yönlendirmek, çağdaş teknolojiyi özümsemelerini ve ilerlemelerini sağlamak, kurumsallaşmış, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak gelişmek ve büyümek, uluslararası yatırımları arttırarak başarılara imza atmak ana hedefidir.

© 2024, GATE Elektronik