Kalite

"Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin koşulsuz olarak zamanlama ve maliyet açısından müşteriyi tam olarak tatmin etmesi GATE Elektronik'in BİRİNCİL SORUMLULUĞUDUR."

Turgay MALERİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kalite Politikası

Müşterilerin mevcut ve gelecekteki istek ve beklentileri dahilinde, taahhüt ettiği ürün ve hizmetleri; tüm çalışanların etkin katılımı ile ilgili standartlar ve yasal gereklilikleri dikkate alarak, tüm kaynakları verimli kullanarak, süreç esaslı, maliyet odaklı ve sürekli gelişimi hedef alan yönetim anlayışı ile zamanında ve eksiksiz sağlamak, sektöründe lider bir çözüm ortağı olmak şirketin kalite politikasını oluşturmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi Yapısı

GATE Elektronik San. ve Tic. A.Ş, TS EN ISO 9001-2008 ve AQAP 2120 standartları ile uyumlu, dokümante edilen, uygulanan, etkinliği gözden geçirilen ve elde edilen verilerin sürekli iyileştirme yönünde kullanıldığı etkin ve ekonomik bir Kalite Yönetim Sistemini sürdürmektedir.

Bu kapsamda; GATE Elektronik San. ve Tic. A.Ş bünyesinde ana ve destek süreçleri tanımlanmış, detaylandırılmış ve uygulamalarını da içerecek şekilde yazılı hale getirilmiştir. Yönetim Faaliyetleri, Kaynak Yönetimi, Ürün/Hizmet Gerçekleştirme, Ölçme-Analiz ve İyileştirme olarak dört ana başlıkta toplanan Kalite Yönetim Sistemi içerisinde; süreçler (dış kaynaklı olarak tanımlananlar da dahil), bunların birbiriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri, izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi, etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik uygulanacak faaliyetler yer almaktadır.

Tanımlanan süreçlerin yasal gereklilikler, standartlar ve mevzuatlar doğrultusunda etkin olarak çalıştırılması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan tüm kaynaklar sağlanmaktadır.

GATE Elektronik, kalite olgusunu yalnızca ürüne ait bir özellik olarak görmeyip, kuruluşundan bu yana kalite yönetimi faaliyetlerine verdiği önem gereği ve müşterilerine sağladığı ürün ve hizmetlerin kalitesini güvence altına almak amacıyla, ulusal/uluslararası standartları esas alarak etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmuş ve bunu tüm organizasyonuna yayarak bu konudaki kararlılığını göstermiştir.

Bu kapsamda ilk olarak 2001 yılında NQA firması tarafından ISO 9001-1994 Kalite Güvence Standardına göre belgelendirilmiş, daha sonra sırası ile 2002 yılında TSE tarafından TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, aynı yıl MSB tarafından AQAP-120 Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi ve 2004 yılında MSB tarafından AQAP 2120 Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi almaya hak kazanmıştır.

2008 yılı itibari ile şirkete ait Kalite Güvence Belgeleri standartların mevcut revizyonları çerçevesinde TS EN ISO 9001:2008 olarak NQA ve TSE tarafından, 2010 yılında da AQAP 2120:2008 olarak ta MSB’den belgelendirilmiştir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

GATE ELEKTRONİK SAN VE TİC.A.Ş.    olarak faaliyet gösterdiğimiz ve bilgiye istenilen zamanda rahatlıkla ulaşılan Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri alanında Bilgi Güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

a) Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

b)Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

c)Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

  • Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri kapsamında Bilgi Güvenliğini sağlamak ve sürdürmek için nitelikli insan gücü ve güçlü altyapıyı oluşturarak firmamız bünyesinde teknolojik çözümler üreteceğimizi ve uygulayacağımızı,
  • Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya Kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,
  • Bu kişi ve/veya Kurumların bilgilerine yetkisiz olarak firmamız bünyesinde dışarıdan ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
  • Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlar da araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,
  • Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlara/kişilere istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,
  • Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,
  • Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
  • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı;

Taahhüt ederiz,

 

© 2024, GATE Elektronik