Gate Elektronik A.Ş. ve İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi A.Ş. ROV Geliştirilmesi İşbirliği Mutabakatı

31 July 2013 tarihinde yayınlandı.

 

Sismik Araştırma Gemisi için Uzaktan Kumandalı İnsansız Sualtı Aracı (ROV) Geliştirilmesi İşbirliği Mutbakatı


Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında, MTA Genel Müdürlüğünün ihtiyacı çerçevesinde, tamamen milli imkânlarla Sismik Araştırma Gemisi geliştirilmektedir. Denizlerde üç boyutlu olarak araştırma yapacak olan ve yaklaşık 85 metre uzunluğundaki Türkiye’nin yeni sismik araştırma gemisi, modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik (2 ve 3 boyutlu sismik ve gravite-manyetik) sistemler ve deniz tabanını ayrıntılı görüntüleme/haritalama sistemleri ile Uzaktan Kumandalı İnsansız Sualtı Aracının (ROV) yanı sıra su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanla donatılacaktır. Gemide ayrıca, veri-işlem, analiz ve değerlendirme laboratuarları ve uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunacaktır.

 

Kendine ait derin (deniz tabanından itibaren yaklaşık 1000–1500 m. derinlikte) sismik araştırmalar yapabilecek veri toplama ve enerji kaynağı kapasitesine sahip bir gemisi olmadığı için bu tür gemileri yurt dışından kiralayan ülkemiz, projenin hayata geçirilmesiyle bu alandaki dışa bağımlılığından kurtulmuş olacaktır. Deniz yetki alanlarımızda yapılan araştırmalarda elde edilen bilgi ve bulguların gizlilik ve stratejik özelliğe sahip olmaları, özellikle yerli sismik geminin önemini artırmaktadır.

 

Proje kapsamındaki, 1500 m. derinlikte çalışabilen, jeolojik, oşinografik örnekleme ve ölçüm yapabilen ROV, Gate Elektronik A.Ş. tarafından milli imkânlarla tasarlanıp geliştirecektir. ROV ana cihazı üzerinde, tutma-kaldırma vb. işleri yerine getirmede kullanılan robot kolları, deniz dibinde aydınlatma yapabilmesine olanak tanıyan renkli kamera, düşük ışık görüş kamerası ve pan-tilt mekanizması, sahil ve/veya gemi ile haberleşmesini sağlayan pinger, gemiye işaret vermeyi sağlayan flaşör, kablo ve halat kesmede kullanılan kesici birim, akustik tarama yapabilen sonar, derinlik sensörü ve altimetre bulunmaktadır. Ayrıca ileri bakış sonarı ve yandan taramalı sonar (bazı uygulamalarda Multi Beam Echo Sounder gibi daha gelişmiş sensörler) gibi akustik görüntüleme ekipmanları da yine sistem üzerinde bulunmaktadır.

 

Sualtı sismik araştırmaları, ülkemiz gibi etrafı denizlerle kaplı ve ciddi sismik aktivite riski taşıyan bir coğrafya için büyük önem taşımaktadır. Milli sismik araştırma gemisi üzerine konuşlanacak sismik ROV sistemi bu kapsamda yapılacak inceleme çalışmalarına destek olacak ve özellikle derin noktalardan su örneği ve sediment alınması ile diğer ölçümlerin (pH, DO, PAR vb) yapılmasını sağlayacaktır. İlerleyen aşamalarda gelişecek ihtiyaçlar doğrultusunda “Side Scan Sonar/Sub Bottom Profiler” ve/veya “Multi Beam Echo Sounder” gibi gelişmiş akustik sensörlerin entegrasyonu da mümkün olabilecektir.

 

Sismik araştırma ve örnekleme özellikleri yanında, 2 adet 7 fonksiyonlu gelişmiş robot kolları, renkli ve düşük ışık kameraları, 65 kg. yük taşıyabilme gibi özellikleri ile birçok keşif görevini icra edebilecek özelliklere de sahip olan sistem tamamen milli mühendislik kabiliyetleri ile geliştirilmiştir.

 

© 2024, GATE Elektronik